Posted @ 30-12-2012/ 09.30 uur

Extra open dag muziekschool

Door de ondertekening van een intentieovereenkomst tot fusie door de Losserse muziekschool, Stichting Cluster en de Losserse bilbiotheek, lijkt het muziekonderwijs via de muziekschool veilig gesteld. Een goede reden om op 8 december een extra open dag te organiseren. Ook onze vereniging was van de partij, zowel met een standje en - als enige Losserse vereniging - ook met een optreden van het B-orkest. Het B-orkest heeft een goed optreden neergezet; de opkomst van Lossers publiek viel helaas tegen.

Posted @ 02-12-2012/ 09.30 uur

Zwarte Pieten op bezoek bij de blokfluiters

Op 30 november was het feest voor onze blokfluiters en broertjes / zusjes. Om 18.30 uur zaten alle kinderen aan de ranja met speculaas in spanning wachtend op wat komen zou. Plots werd op de deur geklopt: drie zwarte pieten kwamen op bezoek! De pieten werden getrakteerd op prachtige optredens van de blokfluiters. Helaas hadden de pieten geen cadeaus mee; die bleken te zijn verstopt! Gelukkig vonden de kinderen een brief. Daarin stond dat door het vinden en oplossen van puzzels, de plek van de verstopte pakjes kon worden gevonden. De kinderen gingen vol goede moed aan de slag en uiteindelijk werden alle puzzels goed opgelost en de sleutel van de pakjeskast gevonden. Iedereen kon dus toch nog naar huis met een cadeautje, bedankt zwarte pieten!

Klik of de foto voor een klein fotoverslag.

Posted @ 25-11-2012 / 21.30 uur

Jaarvergadering: aftreden Louis en Mendy

Op de jaarlijkse ledenvergadering van 24 november jl. zijn diverse stappen gezet om de vereniging toekomstbestendig te houden. Zo heeft Louis van der Walle de voorzittershamer officieel overgedragen aan zijn opvolger Alwin Wullink. Tijdens het concert op 10 november is Louis door de vereniging al benoemd tot erevoorzitter van de vereniging en ontving hij een Koninklijke onderscheiding. Met 33 jaar voorzitterschap en bijna 50 jaar in het bestuur een niet meer dan logische beslissing. Jarenlang was Louis het boegbeeld van de vereniging; hij heeft veel voor de vereniging betekent.

Louis geeft al jaren aan het tijd te vinden om zijn functie over te dragen aan een jongere generatie In Alwin Wullink lijkt een opvolger te zijn gevonden. Na een jaar als vice-voorzitter te hebben gefunctioneerd, gaat hij met instemming van de leden vanaf nu van start als voorzitter.

Louis blijft nauw betrokken bij het reilen en zeilen binnen de vereniging. Voorlopig blijft hij afgevaardigde voor de Losserse Muziekfederatie (LMF) en zal hij als bestuursadviseur optreden. Hoewel Louis tijdens het najaarsconcert al overladen was met cadeaus voor zijn inzet in de vele jaren, ontving hij uit handen van de nieuwe voorzitter Alwin Wullink ook een bos bloemen en pen met inscriptie als dank voor zijn inzet.

Ook Mendy ten Veen heeft na 15 jaar haar functie als penningmeester overgedragen. Bij het begin van haar aantreden kreeg ze meteen een grote klus: financieel in goede banen leiden van de afbraak van het oude clubgebouw bij De Fakkel en bouw van het nieuwe gebouw bij het Losserse zwembad. Met veel vrijwilligers en enkele professionele werklui aan het werk, was het natuurlijk erg belangrijk om de financiën goed in de gaten te houden. Mendy stopt als bestuurslid, maar blijft actief. Uiteraard als muzikant, maar bijvoorbeeld ook als leidster van de blokfluitgroep en mede-organisator van het jaarlijkse jeugdkamp. Uit handen van de voorzitter ontving Mendy een bos bloemen en pen met inscriptie als dank voor haar inzet als bestuurslid.

Het bestuur wordt uitgebreid met twee leden: Joyce Ottenhof en Michèlle Supèr komen het bestuur versterken. Joyce Ottenhof neemt daarbij de functie van penningmeester voor haar rekening, Michèlle continueert onder meer haar taak als beheerder van de concertkleding.

Tijdens de ledenvergadering is ook het voorlopig jaarprogramma behandeld. De komende tijd heeft K&S weer een zeer afwisselend programma met optredens voor de boeg. Zo zijn de orkestleden op 9 februari te beluisteren tijdens de Losserse carnavalsoptocht. Op 10 maart geven alle leden een speciaal solistenconcert bij Café Heijdemann te Losser. Op 29 juni trekt de vereniging de wijken in. Daarnaast organiseert de vereniging gezelligheidsactiviteiten zoals Sinterklaasavond en een pubquiz. Zo maar een greep uit de activiteiten sPosted @ 19-11-2012 / 21.15 uur

Sponsor: Plus Van Marle

Onder het mom van 'voor wat, hoort wat' is de Losserse supermarkt Plus Van Marle benoemt tot sponsor van K&S. Al tweemaal heeft Plus Van Marle een muntenactie georganiseerd waar ook K&S aan deelgenomen heeft.

De steun van Van Marle wordt de komende weken uitgebreid, doordat Van Marle de grondstoffen van de oliebollen- en kniepertjesactie gaat leveren. K&S dankt Van Marle hiervoor!

Posted @ 11-11-2012 / 21.00 uur

Najaarsconcert 2012: Louis ontvangt lintje en benoemd tot erevoorzitter

Het najaarsconcert van K&S (Kunst & Strijd) was sowieso al bijzonder. K&S-voorzitter Louis van der Walle legt eind november tijdens de ledenvergadering zijn functie als voorzitter neer. Dit zou het laatste concert zijn waarop Louis in zijn functie als voorzitter de zaal zou toespreken.

Na 33 jaar het boegbeeld van K&S te zijn geweest (en in totaal maar liefst 48 jaar bestuurslid), vonden bestuur en leden het hoog tijd Louis tijdens dit concert in het zonnetje te zetten. Ook Hare Majesteit de Koningin had deze mening. Nadat het orkest EMOS uit Daarle had opgetreden, nam de Losserse burgemeester Sijbom het woord tot Louis.

Louis van der Walle is sinds 1958 lid van onze muziekvereniging. Met een vader als mede-oprichter van de muziekvereniging, zat het verenigingsmens zijn al vroeg in het bloed van Louis. Op zijn 16e trad Louis reeds toe tot het bestuur. Na een periode het penningmeesterschap te hebben vervuld, is hij sinds 1980 voorzitter.

Louis is een trouwe muzikant en naast lid van het A-orkest, ook sinds jaar en dag lid van het B (jeugd)-orkest om de jongste leden te ondersteunen bij het maken van muziek in een orkest. Als voorzitter van de vereniging is Louis van der Walle al jarenlang met recht het boegbeeld van de vereniging. Hij is op en top een verenigingsmens die zich vrijwillig op vele vlakken inzet voor de vereniging. In zijn rol als voorzitter heeft Louis ervoor gezorgd dat de vereniging nog steeds een hechte eenheid vormt. Hij heeft aan de wieg gestaan van de realisatie van een eigen clubgebouw dat in 1983 is geopend. Na een noodzakelijke verhuizing van het gebouw, heeft hij er mede voor gezorgd dat opnieuw veel vrijwilligers zich hebben willen inzetten om het huidige gebouw aan de Bookholtlaan gezamenlijk te bouwen.

Louis weet andere leden te motiveren zich vrijwillig in te zetten voor de vereniging. Zowel als muzikant als bij het vinden van vrijwilligers voor de zovele noodzakelijke taken die gedaan moeten worden om de vereniging draaiende te houden. Zelf is Louis bij vele activiteiten ook van de partij. Denk bijvoorbeeld aan het maandelijkse oud papier ophalen en de jaarlijkse oliebollenactie,.

Naast afgevaardigde van K&S in de Losserse Muziekfederatie, vervult Louis al jarenlang de rol van voorzitter van de LMF. Hij is eindverantwoordelijk voor afstemming van concerten van de Losserse muziekverenigingen, mede-organisator van gezamenlijke projecten ter bevordering van de muziekkunst op basisscholen, organisatie Cultureel Festival en verzorging afstemming inzet muziekverenigingen bij lokale gelegenheden als palmpaasoptocht, paasvuur, dodenherdenking. Verzorgen coördinatie contacten muziekschool.

Op basis van Louis’ vrijwillige inzet voor K&S, de LMF en daarmee de samenleving, mocht burgemeester Sijbom hem een Koninklijke Onderscheiding aanbieden. Na een daverend applaus, volgde een serenade van de leden van K&S. Vervolgens was het de beurt aan vice-voorzitter Alwin Wullink om Louis namens de vereniging toe te spreken. De leden hebben besloten om Louis te benoemen tot erevoorzitter, een titel die tot nog toe alleen aan de vader van Louis, Bonne van der Walle, was toegekend.

Om Louis te tonen wat hij voor de vereniging betekent, werden hem een oorkonde, concertkaart voor twee personen en herinneringenboek met persoonlijke verhalen van de leden, anekdotes en uitspraken aangeboden. De avond kon voor Louis en zijn vrouw Meta niet meer stuk.

Nadat de felicitaties in ontvangst waren genomen, maakte het A-orkest van K&S zich op voor haar programmaonderdeel in het concert in de Losserse muziekschool. Met een gevarieerd programma van Canterbury Cathedral tot Dance Medley van Grease en de Rock Symphonie, werd een mooi stukje muziek neergezet. De prachtige avond kon na het concert borrelend worden voortgezet.
Posted @ 07-11-2012 / 14.15 uur

Sinterklaaslekkernijen bij K&S

De Sint koopt dit jaar zijn lekkernijen bij K&S, jij toch ook?

Klik op het hier voor de prijzen en hier vind je de bestellijst. Stuur bijgaande bestellijst uiterlijk 17 november naar info@kunstenstrijd.nl en de bestellingen worden 24 november tussen 11.00 - 12.00 uur gratis bezorgd! Het geldbedrag kan worden overgemaakt op Rabobank 1325.48.542 t.n.v. activiteitencommissie Kunst & Strijd, Losser.
Posted @ 07-11-2012 / 14.15 uur

High Thea

Op Zondag 14 oktober organiseerden Anne, Laura, Nicole en Rhea een heuze High Tea. Van 16 tot 18 uur was er, naast het drinken van thee, gelegenheid voor het eten van allerlei lekkernijen.

Elke deelnemer bracht zijn/haar eigen hapjes mee. Er was dus meer dan voldoende te smullen.....
Posted @ 06-10-2012 / 13.15 uur

Kamp 2012

Ook in 2011 is de jeugd van K&S weer op kamp geweest. Namelijk van 14 tot en met 19 september.
Omdat foto's meer dan woorden zeggen: check de foto's! (Svp op de foto hiernaast klikken.)

Toch nog een paar woorden: het was weer fantastisch en super gezellig!
Posted @ 08-09-2012 / 21.00 uur

K&S start nieuwe blokfluitgroep

Na de zomer weer zin in een nieuwe uitdaging?
Misschien is muziek iets voor jou!

Kom gerust eens kijken bij onze algemene muziekvereniging Kunst en Strijd.
Ben je zes jaar of ouder? Dan is blokfluit misschien iets voor je.
Wij bieden drie gratis blokfluitlessen aan. Je mag dus eerst proefdraaien voor je beslist.
In de blokfluitgroep kun je op een leuke wijze kennismaken met muziek en het zelf spelen van een instrument. Het spelen in de blokfluitgroep geeft ook een perfecte vooropleiding voor het spelen van een instrument in een orkest. De lessen zijn eenmaal per week.
Neem voor aanmelding of meer informatie contact op met Mendy ten Veen, telefoonnummer 053 - 538 58 20 of stuur een e-mail naar info@kunstenstrijd-losser.nl.
Je bent van harte welkom om eens binnen te lopen tijdens een blokfluitles, elke vrijdagavond tussen 17.00 en 19.00 uur in het clubgebouw van K&S, Bookholtlaan 9 te Losser (links naast het zwembad).

Vanaf 8 jaar is het ook mogelijk direct een instrument te bespelen.
Wil je kijken welk instrument bij je past? Kom dan gerust een keertje langs tijdens onze repetities en probeer verschillende instrumenten uit.
Ook als je al een instrument kunt spelen en op zoek bent naar een vereniging met een vrolijke noot, dan verwelkomt het B-orkest of A-orkest van de vereniging je graag als muzikant!
Kom eens een kijkje nemen tijdens een orkestrepetitie. Je bent elke zaterdagmiddag welkom, tussen 14.15 - 17.30 uur bij K&S aan de Bookholtlaan 9.
Om 14.15 uur repeteert het B-(beginners/jeugd)orkest, om 15.30 uur het A-orkest (de meer gevorderden).Posted @ 14-07-2012 / 20.30 uur

Buurtconcerten

Zaterdag 14 juli stonden voor alle leden van de vereniging twee buurtconcerten gepland.
Helaas leken de weergoden ons in de steek te laten. 's Ochtends is veiligheidshalve besloten de buurtconcerten te vervangen door een informeel concert in 't Bloashoes.

Daar werd om 15 uur het programma van het buurtconcert gespeeld. Niet in uniform, vanwege het informele karakter. Na afloop was een gezellige barbecue en werd de zomervakantie ingeluid. Mendy en Carla hadden de inkopen perfect geregeld en Jan nam het braden van het vlees traditioneel voor zijn rekening.

Op naar het volgende seizoen!Posted @ 14-07-2012 / 20.30 uur

Voorspeelavond blokfluitleden

De blokfluitleiding had het initiatief genomen om speciaal voor de ouders / familie van de blokfluitleden een voorspeelavond te organiseren. Vrijdag 13 juli was het zover.

In een aangeklede zaal was het podium voor onze jongste talenten. Na de leuke optredens van de blokfluitleden, werd de avond afgesloten.
Met nog één optreden op 14 juli voor de boeg, was dit seizoen bijna afgerond.Posted @ 27-06-2012 / 22.00 uur

Muziekdagje: open dag muziekschool & LMF-project

Zaterdag 23 juni was een lange muziekdag voor de jongste muzikanten van K&S. In de ochtend trad het B-orkest op tijdens de opendag van de Losserse muziekschool. Daarna was er in het clubgebouw gelegenheid tot het eten van broodje ham, kaas of hagelslag.

Vervolgens deden de leden tot en met 16 jaar mee aan het LMF-project 'Ik ga voor muziek'. Met dit project hoopt de L(osserse) M(uziek)F(ederatie) nieuwe muzikanten enthousiast te krijgen. Een repetitie met circa 150 jeugdigen onder leiding van Ivo Kouwenhoven resulteerde in een leuk concertje.

K&S heeft zich vandaag prima gepresenteerd.
Posted @ 16-06-2012 / 19.30 uur

Intocht Losserse Avondvierdaagse

Donkere wolken pakten zich samen. Zouden we weer een hoosbui over ons heen krijgen, net als vorig jaar? We hoopten er uiteraard niet op. Vlak voor vertrek was er een regenbui, maar het leek goed te gaan met het weer.
Om 15.00 uur hadden 30 muzikanten zich verzameld voor het inhalen van de Losserse vierdaagse deelnemers. Samen met andere Losserse orkesten begeleidden we de vierdaagsedeelnemers al musicerend richting Raadhuisplein.

De afsluitende woorden moesten worden ingekort; evenals vorig jaar was er een zware regenbui op komst. Toen we de woorden ‘wel thuis’ hoorden, werd snel het startsein gegeven om terug te marcheren richting ons Bloashoes.
Helaas kregen we nog een hevige bui te verduren, maar we hebben goed ons mannetje gestaan!

Posted @ 14-05-2012 / 21.00 uur

Jeugdorkestenfestival 2012

Tijdens het jaarlijkse jeugdorkestenfestival van de Losserse muziekschool op zaterdag 12 mei heeft het B-orkest zich prima in de kijker gespeeld. Met een muzikale uitvoering van de 'Rattenvanger van Hamelen' en ondersteuning van spreker Hans Berkhout heeft het orkest zich net even anders gepresenteerd.

Ach.... check gewoon even het YouTube-filmpje (van Henk Wullink). Dan hoeven er niet meer woorden aan vuil gemaakt te worden. :-)

Posted @ 14-05-2012 / 21.00 uur

Een tweeling!

Donderdag 10 mei zijn Michèlle Supèr en (dirigent) Frank Uuldriks de trotse ouders geworden van twee dochters: Emma en Lisa.

Moeder en dochters maken het goed.
Wij wensen de prille familie heel veel geluk en gezondheid toe.


Posted @ 05-05-2012 / 22.30 uur

Dodenherdenking 2012

Op vrijdag 4 mei speelden de marcherende leden tijdens de Losserse Dodenherdenking.
Uiteraard is dit geen optreden ter entertaining, maar een serieuze zaak.

Even voor achten stond iedereen paraat. Na twee minuten stilte en de taptoe van de trompettist was het tijd voor de kransleggingen. Tijdens de kransleggingen speelde K&S diverse koralen. Ter afsluiting werd het Wilhelmus gespeeld.
Posted @ 26-04-2012 / 21.45 uur

Optreden bij kledingzaak Menger

Kledingzaak Menger uit Glanerbrug had ons gevraagd op woensdag 25 april op te treden.
Het is toch maar mooi gelukt om met 27 leden een muzikaal optreden te verzorgen!

Door het orkest werden diverse marsen gespeeld, prachtig afgewisseld met drummarsen van onze drumgroep. Iedereen bedankt voor jullie inzet!

In het bijzonder bedanken we Bertho Evering voor de ondersteuning van Ruben en Martijn van der Gronden, die het bespelen van de grote trom voor zijn rekening wilde nemen.Posted @ 09-04-2012 / 21.30 uur

Paasvuur

Het paasweekend staat voor veel mensen in het teken van een lekker weekendje er tussenuit. Zo ook voor diverse leden van K&S. Toch waren op eerste paasdag om 18.45 uur ruim 20 personen klaar voor vertrek naar het paasvuur.

Marcherend zijn we naar de Maria Geboortekerk gelopen om het paasvuur op te halen. Samen met een groep kinderen met lampions, vertrokken we richting Gildehauserweg.

Daar vond het grootste Losserse paasvuur plaats. Na het aansteken van het paasvuur, hebben we nog drie marsen gespeeld.

Toen het vuur flink brandde zijn we huiswaarts gekeerd.Posted @ 01-04-2012 / 19.00 uur

Palmpasen

Op zondag 1 april speelden de marcherende leden van K&S tijdens de Palmpaasoptocht in Hengelo (o). Het was wat frisjes, maar ja daarvoor is het ook nog maar april.

Om 12 uur vertrok de stoet vanaf het ziekenhuis voor een wandeling door de buurt. Na half uurtje zat het er ook alweer op.

K&S heeft zich weer van de goede kant laten zien!Posted @ 18-03-2012 / 17.30 uur

Voorjaarsconcert

Op zondagochtend 18 maart organiseerde K&S haar voorjaarsconcert. Met een luchtig programma werd een dikke 100 minuten entertainment gebracht.

Om 11 uur trapte het B-orkest o.l.v. Frank Uuldriks af met 'Breakdance Brass'. Vervolgens werden 'Razzamajazz' en 'Percussion Patrol' - allen van John Edmondson - gespeeld. Het B-orkest eindigde met een medley van Neil Diamond.
Vervolgens traden diverse blokfluitgroepen - o.l.v. Mendy ten Veen en Rhea Jansen - op.

Na een kleine pauze was het A-orkest aan de beurt. Het programma zag er als volgt uit:
- Festive Hymn (Johan de Meij)
- New York Overture (Kees Vlak)
- Songs from The States (Naohiro Iwai)
- Clarinando (Richard Comello) met Marte Mobach & Jamie Hauber als solist
- Pophits.nl (arr. Peter Kleine Schaars)

Uiteindelijk werd er een groot orkest (A-, B-orkest en blokfuiters) samengesteld voor de grote finale: 'Recorder goes Classic' en 'Recorder Samba'.

Het was een leuk & gezellig concert!Posted @ 15-03-2012 / 22.00 uur

K&S op schaatsen

Op woensdagmiddag 29 februari organiseerde de ledenwerf- en activiteitencommissie een leuk uitje: schaatsen op de indoor ijsbaan in Enschede.

Om half twee vertrok een groep van circa twintig deelnemers richting de ijsbaan. Iedereen kon gewoon vrij rond schaatsen en er was tussentijds gelegenheid wat te drinken. Ondanks veel valpartijen waren er ook veel lachbuien. Om Lisa Nowee te citeren: "Het was erg gezellig en iedereen heeft zich goed vermaakt."

Het was dus leuk en super geslaagd.Posted @ 24-02-2012 / 18.30 uur

Paasactie

Over ruim een maand is het Pasen. Een tijd waarin allerlei speciale paaslekkernijen worden gegeten.
Voor onze vereniging reden om een paasactie op te zetten. Hier tref je de brief en een bestellijst aan.

We hopen uiteraard op zoveel mogelijk bestellingen.

Met vriendelijke groet,
De activiteiten- en ledenwerfcommissie,Posted @ 19-02-2012/ 10.00 uur

Carnaval 2012: optocht Losser

Op zaterdag 18 februari namen de marcherende leden van K&S weer deel aan de Losserse carnavalsoptocht. Dit jaarlijks terugkerend evenement stond uiteraard ook rood omcirkeld op de K&S-agenda.

Met 8 graden, vrijwel droog weer, startnummer 3 en een orkest van bijna 40 mensen, kon de Losserse carnavalsoptocht voor K&S bijna niet beter beginnen.
Voorafgaand aan de optocht konden we bij de familie Engelbertink aan de Muchteweg genieten van een warme hap en drankjes. Het orkest was dit jaar flink uitgebreid met klarinettisten, dwarsfluittisten, een hoornist en niet te vergeten drie jeugdige slagwerkers. Ook konden we rekenen op de aanhang van Ichel en Rhea Jansen, waarmee onze trompetgroep werd versterkt.

De slagwerkers Jop, Ingmar en Thijs hebben al wekenlang onder leiding van voorzitter Louis geoefend op de drummarsen. Want is het voor een blaasinstrument nog niet zo erg als je in het begin je partij nog niet helemaal mee kunt spelen, als drummer ben je de basis van het orkest. Als daar iets flink misgaat, speelt het hele orkest uit de maat.
Het verliep allemaal prima.

Om onze vereniging nog extra onder de aandacht te brengen, werden door Ichel Jansen, Janet Kempers, Tess Ottenhof en Chelsey Wildenborg zakjes met flyers en wat snoep uitgedeeld aan optochtkijkers.

Na afloop werd het orkest in het clubgebouw in de watten gelegd met warme hap en drinken door Carla Peters en Koen Bagchus.

Iedereen bedankt voor de inzet!

Posted @ 12-02-2012/ 01.00 uur

Jeugdorkestenfestival @ Kloosterhaar

Het B-orkest van K&S heeft op zaterdag 11 februari deelgenomen aan het jeugdorkestenfestival in Kloosterhaar. Dirigent Frank Uuldriks heeft dit festival georganiseerd, omdat hij dirigent is van:
- (uiteraard) het B-orkest van K&S
- het jeugdorkest van Crescendo Kloosterhaar
- het jeugdorkest van Soli Deo Gloria, Westerhaar

Om 18.00 uur vertrok een stoet van zo'n acht auto's richting Kloosterhaar.
Het spits werd afgebeten door Crescendo zelf. Vervolgens trad SDG op en als laatste was K&S aan de beurt. Al met al een kort, krachtig en leuk concert.

Om 21.15 uur was iedereen weer terug in Losser.
K&S heeft goed van zich laten horen en het was een gezellig uitje.

Posted @ 15-01-2012/ 20.00 uur

Nieuwe letters op clubgebouw (deel 2)

En ja hoor! Het is zo ver: ook de verenigingsnaam staat weer op het clubgebouw. Geen twijfel mogelijk wie hier de eigenaar is!

Well done Alwin! Dat ziet er strak uit.
Posted @ 13-01-2012/ 20.00 uur

Workshop muziek

Woensdag 11 januari hebben Mendy ten Veen, Jamie Hauber, Louis van der Walle en Steven Uuldriks een bezoek gebracht aan basisschool De Saller. Met een heuze workshop kwamen de leerlingen van groep 3 en 4 in aanraking met diverse muziekinstrumenten.

Zo werden verschillende muziekinstrumenten benoemd en werd er zelfs geblazen op een trompet, trombone, saxofoon, klarinet en een dwarsfluit. Uiteraard mocht ook een trommel niet ontbreken. Tevens was er een gastoptreden van Marit Wagelaar (leerling in groep 4) en Mendy op blokfluit.

De leerlingen waren zeer geïnteresseerd en enthousiast.
Al met al een zeer leuke actie!

Posted @ 08-01-2012/ 20.00 uur

Nieuwe letters op clubgebouw

Het was de activiteiten- en ledenwerfcommissie al langer een doorn in het oog.... de naam van het gebouw en de "bewoner" was niet meer zichtbaar.

De hoogste tijd dus het clubgebouw weer te voorzien van haar eigen naam: 't Bloashoes!
Alwin Wullink heeft de laatste weken de letters netjes uitgezaagd en van een flinke weersbestendige laag verf voorzien. Hiernaast het eerste resultaat.

Binnenkort volgt de verenigingsnaam!

Posted @ 01-01-2012/ 21.00 uur

Oliebollen- en kniepertjesactie

In de afgelopen weken hebben Jacky, Michèlle, Willy Wullink, Alwin en Ada diverse kniepertjesbakavonden gehad.
Het toppunt was dinsdag 27 december, waarop de hele dag is gebakken: 1100 kniepertjes. Daarmee waren de 2575 bestelde kniepertjes gebakken. 30 december volgde traditiegetrouw het oliebollen bakken.

Na een 'goedemorgen' begonnen Louis, Alwin en Ada om 7.00 uur als vanzelf aan een taak om zo snel mogelijk oliebollen te gaan bakken. Een dag eerder was bij transportbedrijf Jassies alles al klaargezet om de actie goed te kunnen beginnen. De voorbereidingen liepen soepel en tegen 8.15 uur kon bakker Jan beginnen met het bakken van de eerste oliebollen. Meta volgde iets later, waardoor op volle toeren gebakken kon worden. Louis en Alwin zorgden voor de aanvoer van beslag, Ada voor het inpakken en klaarzetten van de bestellingen.

De kwaliteit van de oliebollen was meteen goed, er was geen stroomuitval, dus het bakken liep goed door. Om 13.00 uur waren de bezorgploegen aanwezig: Steven, Laura, Lisa, Anne, Marte, Jamie, Rhea en Bart (Uuldriks) gingen op pad. Gelukkig waren alle bestellers thuis en konden de bestellingen vlot worden afgeleverd.

De laatste bezorgploeg kwam rond 16.30 uur terug. De bakploeg had ondertussen de boel kunnen opruimen en iedereen kon huiswaarts. Na een frisse douche kon de opbrengst worden geteld en kunnen we terugkijken op een hele succesvolle actie!

Allebestellers / bakkers / bezorgers: bedankt! Zonder jullie was deze actie geen succes geworden.

Posted @ 22-12-2011 / 19.30 uur

Oliebollen- en kniepertjesactie

Muziekvereniging Kunst & Strijd houdt op 30 december a.s. haar jaarlijkse oliebollen- en kniepertjesactie.
De prijzen bedragen: 10 oliebollen voor 4,50 euro, 10 krentenbollen voor 5,00 euro, en een zakje met 25 kniepertjes voor 3 euro.

Bestellingen kunnen tot en met 29 december worden doorgegeven aan Alwin Wullink, tel. 06 13 80 40 60 of Ada Uuldriks, tel. 06 24 60 08 04. De bestelling kan ook worden gemaild naar info@kunstenstrijd-losser.nl.

U kunt bij uw bestelling doorgeven of u de bestelling afhaalt of bezorgd wil hebben.
Afhalen kan op 30 december tussen 12.00 en 17.00 uur bij garagebedrijf Jassies, Leusinkweg 15 te Losser. Vanaf 13.00 uur wordt door leden van de vereniging ook bezorgd.

Posted @ 18-12-2011 / 21.30 uur

Kerstmarkt centrum Losser

Met de laatste muzikale activiteit tijdens de Lossers Kerstmarkt in het centrum van Losser heeft K&S het jaar 2011 vaarwel gezegd.
Met een samengevoegd orkest bestaande uit het A- en B-orkest werd vier uur (!) gemusiceerd. Serieuze kerstliedjes, vrolijke kerstliedjes en swingende kerstliedjes: kerstliedjes, kerstliedjes en nog 's kerstliedjes.

Omstreeks 17 uur was iedereen verkleumd en had iedereen z'n neus er wel vol van....
Het was mooi geweest en de club heeft zich weer zeer positief gepresenteerd.

Wil je nog meer informatie over Kunst en Strijd? Stuur dan een e-mail naar info@kunstenstrijd-losser.nl
Heb je op- of aanmerkingen over deze site? Stuur dan een e-mail naar de webmaster