Welkom op de website van harmonie K&S / Wij nodigen je uit de website door te nemen om een indruk van K&S te krijgen / K&S is een kleine vereniging en kan versterking gebruiken. Hoorn, trombone, tuba / bariton, bas / soesafoon zijn ondervertegenwoordigd. Daarnaast zijn klarinetten ook meer dan welkom!
“SponsorKliks,


Aanmelden

Geïnteresseerd in K&S dan staan hieronder een aantal interessante zaken.

  

Algemeen

Harmonie Kunst & Strijd is opgericht op 25 juli 1925 en een algemene muziekvereniging.
Dit betekent dat iedereen welkom is en dat wij, ongeacht geloofsovertuiging of politieke voorkeur, samen musiceren. Geloof en politiek zijn voor ons zaken die los staan van muziek.

Waarom dan de naam "Kunst en Strijd" die een politieke lading heeft?
De vereniging is ontstaan als vereniging voor de arbeidersklasse. Iedereen was echter welkom. In 1978 is dit officieel bevestigd en zijn we als algemene muziekvereniging verder gegaan. D
e naam is dus hetzelfde gebleven!

Wel presenteren we ons tegenwoordig meer als K&S. :-)


 

Muziekinstrument

Voor jonge kinderen vanaf ongeveer 6 jaar is het verstandig te beginnen met blokfluitlessen. De blokfluit dient zelf aangeschaft te worden en kost, afhankelijk van de materiaalsoort, tussen 7,50 en 17,50 euro.

De blokfluitleiding is uiteraard bereid adviezen te geven.

De muzikant die het blokfluitstadium gepasseerd is of direct op een instrument wil beginnen krijgt een instrument in bruikleen. De verschillende soorten instrumenten zijn te vinden bij ‘harmonie’ onder het kopje ‘de vereniging’. Het instrument blijft eigendom van de vereniging.

 

Opleiding

Ieder lid kan tegen gereduceerd tarief naar de Losserse muziekschool. Naast een eigen bijdrage betaalt K&S een deel van de kosten. Op het moment dat de muzikant het B-diploma behaald heeft kan worden doorgestroomd naar het A-orkest.

In overleg zijn andere mogelijkheden uiteraard bespreekbaar.

De vereniging investeert in haar muzikanten met de bedoeling dat uiteindelijk naar het A-orkest wordt doorgestroomd.

 

Uniformuniform

Het uniform van het B-orkest bestaat uit een K&S-shirt (te verkrijgen bij toetreding tot het B-orkest).
Van deze muzikanten wordt verwacht dat ze daarbij een eigen blauwe spijkerbroek, zwarte sokken en zwarte schoenen bij aantrekken.

Echter, iedere uniformdrager wordt geacht het uniform goed te onderhouden en dus, als het nodig is, zelf naar de stomerij te brengen. Het uniform bestaat uit: een pet, een jas, een broek met riem en een stropdas.

De uniformdrager dient zelf zorg te dragen voor een wit overhemd, zwarte sokken en zwarte schoenen.

 

Diversen

Het is niet alleen wat de muziek wat de klok slaat bij K&S. Ook buiten het musiceren om is het een actieve vereniging. Denk hierbij aan:

- een barbecuefeest
- een feestavond
- een (jeugd)kamp
- een vossenjacht
- een (fiets)puzzeltocht

activiteit

Daarnaast worden regelmatig activiteiten georganiseerd om de club financieel draaiende te houden. Enkele voorbeelden zijn het maandelijks verzamelen van oud papier, het verkopen van bloembollen (2x per jaar) en het verkopen van kniepertjes en oliebollen.
Bij al deze niet-muzikale activiteiten wordt de inzet van onze leden gevraagd en gewaardeerd.

 

 

 

Contributie per maand

Blokfluiters : 7.50 euro
Muzikanten tot 18 jaar : 10.00 euro
Muzikanten vanaf 18 jaar : 12.50 euro

 

Uiteraard heten we nieuwe leden van harte welkom. Het meest praktisch is eerst een beetje atmosfeer te ‘snuifen’ tijdens een repetitie of een muzikale activiteit.

Download het aanmeldingsformulier, vul deze in en lever het formulier in bij de secretaris.

 

Opzegging

Het beëindigen van het lidmaatschap kan jaarlijks per 1 oktober. 

Vanwege de maand opzegtermijn betekent het dus dat er voor 1 september opgezegd dient te worden. Een opzegging dient schriftelijk (e-mail of brief) te gebeuren. Download het opzegformulier, vul deze in en lever het formulier in bij de secretaris.

 Misverstand: Soms beweren mensen dat dit niet meer kan en mag. Dit is een misverstand. Vanaf 1 december 2011 zijn er wel enkele aanpassingen in de wet geweest. Dit heeft vooral betrekking op abonnementen. Dit wordt geregeld in het zogenaamde consumentenrechtK&S is een vereniging. Van een vereniging ben je lid. Dit wordt geregeld in het verenigingsrecht. Bij een vereniging zijn de opzeggingsregels geregeld in de statuten van de vereniging (zeg maar een soort ‘grondwet’ voor de vereniging).